Cena tepla pro rok 2022

Cena tepla pro rok 2022 je stanovena ve výši 556,41 Kč za GJ včetně DPH