Zakázky, info

Zvyšování účinnosti při výrobě tepla a snižování emisních limitů

V roce 2020 byla dokončena výměna plynových kotlů na kotelně Žižkov 1245. Byly osazeny kotle s kondenzační technologií. Účinnost nových kotlů při výrobě tepla je o cca 10 % vyšší. Roční úspora je ve výši 30 000 m3 zemního plynu. Samozřejmostí je také, že kotle splňují nejpřísnější emisní limity.

Vzorový etický kodex dodavatele tepelné energie

Společnost Teplo HB s.r.o. se plně ztotožňuje s etickým kodexem dodavatele tepelné energie vydaným Energetickým regulačním úřadem. https://www.eru.cz/documents/10540/462920/Vzorovy+eticky+kodex+pro+dodavatele+TE.pdf/b377b50e-ee95-45bb-bea2-103cabb40608

Zvyšování účinnosti při výrobě tepla a snižování emisních limitů

V roce 2018 byla provedena modernizace řídícího systému kotelny Smetanovo nám 1867 včetně modernizace regulace předávacích stanic v bytových domech. Tato modernizace přinese hospodárnější výrobu i hospodárnější dodávky tepla do bytových domů.

Na kotelně Smetanovo nám. 1867 byla letos provedena rekonstrukce plynových hořáků, které tímto v předstihu splňují přísnější emisní limity, které jsou legislativou předepsány od roku 2020

Sektorová zakázka “Kotelna Na Výšině – výměna kotlů”

Zahájení prací: Duben 2017                         Dokončení prací: Srpen 2017

Jedná se o výměnu stávajících 3 ks plynových kotlů, každý o výkonu 1 MW, včetně elektrorozvodů a MaR na sídlišti Výšina v Havlíčkově Brodě. Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele Město Havlíčkův Brod: http://zakazky.muhb.cz/profile_display_2.html, nebo na vyžádání na adrese doucha@teplohb.cz  bude zaslána elektronickou formou.

 

Sektorová zakázka “Oprava rozvodů tepla na sídlišti Žižkov v Havlíčkově Brodě”

Zahájení prací: Září 2016                          Dokončení prací: Listopad 2016

Jedná se o výměnu části stávajícího teplovodu pro ZŠ Konečná na sídlišti Žižkov v Havlíčkově Brodě. Demontáž stávajícího potrubí a položení nového předizolovaného potrubí včetně všech zemních a stavebních prací. Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele Město Havlíčkův Brod: http://zakazky.muhb.cz/profile_display_2.html, nebo na vyžádání na adrese doucha@teplohb.cz  bude zaslána elektronickou formou.

 

Sektorová zakázka “Teplovodní přípojka SZT, Rozkošská 2700, Havlíčkův Brod”

Zahájení prací: Říjen 2016                          Dokončení prací: Prosinec 2016

Jedná se o vybudování nové teplovodní přípojky pro zásobování bytového domu teplem. V provedení dle projektové dokumentace a specifikace rozpočtu stavby. Zadávací a projektová dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele Město Havlíčkův Brod: http://zakazky.muhb.cz/profile_display_2.html, nebo na vyžádání na adrese doucha@teplohb.cz  bude zaslána elektronickou formou.