Sektorová zakázka “Rekonstrukce kotelen Na Sídlišti Pražská”

Zahájení prací: Duben 2022
Dokončení prací: Září 2022

Jedná se o rekonstrukci stávajících plynových domovních kotelen včetně elektrorozvodů a MaR v Havlíčkově Brodě. Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele Město Havlíčkův Brod: http://zakazky.muhb.cz/profile_display_2.html, nebo na vyžádání na adrese doucha@teplohb.cz bude zaslána elektronickou formou.