Zvyšování účinnosti při výrobě tepla a snižování emisních limitů

V roce 2018 byla provedena modernizace řídícího systému kotelny Smetanovo nám 1867 včetně modernizace regulace předávacích stanic v bytových domech. Tato modernizace přinese hospodárnější výrobu i hospodárnější dodávky tepla do bytových domů.

Na kotelně Smetanovo nám. 1867 byla letos provedena rekonstrukce plynových hořáků, které tímto v předstihu splňují přísnější emisní limity, které jsou legislativou předepsány od roku 2020