S ohledem na stoupající venkovní teploty jsem v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. ukončili dodávku tepelné energie dni 9.5. 2022.

Teplo HB, s.r.o.