O společnosti

Původní Tepelné hospodářství města Havlíčkova Brodu bylo příspěvkovou organizací města Havlíčkův Brod. Společnost prošla právní transformací na společnost s ručením omezeným.

Jako taková vystupuje od 1.1.2000 pod názvem Teplo HB s.r.o.

Hlavním předmětem činnosti je výroba, nákup, rozvod a prodej tepla. Společnost provozuje 110 plynových kotelen o celkovém instalovaném výkonu 31,5 MW a 3 km primárních tepelných sítí.

Od roku 2013 byla na kotelnách Žižkov 1245, Na Výšině 3235, Smetanovo nám. 1867 a od roku 2016 na kotelně Rozkošská 3009 zahájena kombinovaná výroba tepla a elektřiny o celkovém instalovaném výkonu cca 1,6 MW tepelného výkonu a cca 1,6 MW elektrického výkonu.

V roce 2017 byla provedena výměna všech tří plynových kotlů na kotelně Na Výšině, každý o výkonu 1,2 MW. Výměnou bylo dosaženo lepších emisních limitů spalovacího zdroje a jeho vyšší účinnost při výrobě tepla.

V roce 2020 byla dokončena výměna tří plynových kotlů na kotelně Žižkov. Byly instalovány kondenzační kotle, každý o výkonu 1,2 MW. Bylo dosaženo 10% úspory plynu při výrobě tepla.