Společnost Teplo HB s.r.o. dodává teplo svým odběratelům v ročním objemu 100 000 GJ. Veškerá výroba tepla je z plynu. Do nových technologií investuje společnost každoročně okolo 4 mil.Kč.

Sídlištní kotelny

Polovina vyrobeného tepla je z pěti licencovaných zdrojů, sídlištních kotelen. Z těchto zdrojů je teplo dopravováno k zákazníkům prostřednictvím primárních tepelných sítí. Na čtyřech těchto zdrojích probíhá kombinovaná výroba tepla a elektrické energie a dvě primární tepelné sítě mají statut vysoce účinné energetické soustavy. Teplo z těchto zdrojů je dodáváno z 98% do bytových domů. Veškerá výrobní a rozvodná zařízení těchto zdrojů včetně objektů kotelen a včetně předávacích stanic v bytových domech jsou ve vlastnictví společnosti Teplo HB s.r.o.

Společnost Teplo HB s.r.o. nabízí novým zákazníkům provozování jejich stávajících zdrojů tepla, jejich případnou rekonstrukci a modernizaci. Zajišťujeme plnění všech legislativních požadavků při provozování těchto zdrojů.

Domovní kotelny

Druhá polovina výroby tepla je realizována ve 105 domovních plynových kotelnách, které jsou umístěné v bytových domech, školách, školkách, v kulturních a sportovních zařízeních a v administrativních a výrobních budovách.