Hlavní údržba tepelných zařízení je realizována vlastními zaměstnanci společnosti.
Nabídka našich služeb pro ostatní provozovatele tepelných zařízení, majitele bytových domů, bytů a rodinných domů je při opravách systémů ústředního vytápění, výměny otopných těles, oprav vodoinstalace, elektroinstalace a dalších služeb z oblasti našich provozovaných činností.