Teplárenství

Společnost Teplo HB s.r.o. dodává teplo svým odběratelům v ročním objemu 100 000 GJ. Veškerá výroba tepla je z plynu.

Údržba tepelných zařízení

Hlavní údržba tepelných zařízení je realizována vlastními zaměstnanci společnosti.