V roce 2021 byla zahájena a dokončena rekonstrukce střešního pláště a fasády objektu kotelny Smetanovo nám. V roce 2022 budou práce pokračovat na dokončení soklů, venkovních dlažbách a nátěrech zámečnických výrobků a oken.