Archiv pro rubriku: Nezařazené

Cena tepla v roce 2021 – předpoklad na rok 2022

Pro rok 2021 byla výsledná cena tepelné energie stanovena ve výši 553,00 Kč/GJ. Cena je o cca 3,5 % nižší oproti roku 2020. Předpoklad ceny tepla na rok 2022 je ve výši 560,00 Kč/GJ z důvodu nákupu fixní ceny zemního plynu na období roků 2021-2022.

Z níže prezentovaného grafu je patrné, že se naší společnosti daří držet cenu tepla v dlouhodobém průměru posledních patnácti let. Naopak má cena mírně klesající tendenci. Výkyvy cen v jednotlivých letech jsou z důvodu kolísání cen zemního plynu na světových trzích.

 

 

Zvyšování účinnosti při výrobě tepla a snižování emisních limitů

V roce 2018 byla provedena modernizace řídícího systému kotelny Smetanovo nám 1867 včetně modernizace regulace předávacích stanic v bytových domech. Tato modernizace přinese hospodárnější výrobu i hospodárnější dodávky tepla do bytových domů.

Na kotelně Smetanovo nám. 1867 byla letos provedena rekonstrukce plynových hořáků, které tímto v předstihu splňují přísnější emisní limity, které jsou legislativou předepsány od roku 2020